1964 Personnel Carrier Skot OT64

Armored Personnel Transporter SKOT R 3M COMMAND - STAFF
The vehicle is in working order technically. Restored, registered and paid for all new mechanics - engine, guitar, gearbox.
This copy is unique and exceptional because it is the 28th copy from production, 95% original and complete SKOT with this particular equipment was produced 1 for 200 items out of 4500 items of the entire production, I have the KOR SKOT set - a set of 6 boxes with specialized tools, ZUE SKOT - evacuation kit, spare wheels, literature kit, antennas, cables and much more.
It took me almost 8 years to complete the kit, it is a specimen for a collector.
Details on the phone-, this R3m command vehicle in such condition and completeness is the only one known to me in Poland, interested in sending more photos.
I have over 1000 photos of renovations, small and large renovations, all documented. I keep a book of reviews.
€50,000

WITAM do sprzedania Transporter Opancerzony SKOT R 3M WÓZ DOWÓDCZO - SZTABOWY Pojazd jest sprawny tech . odrestaurowany , zarejestrowany i op?acony ca?a mechanika nowa - silnik ,gitara , skrzynia . Ten egzemplarz jest unikatowy i wyj?tkowy poniewa? jest 28 egzemplarzem z produkcji , w 95 % oryginalny i kompletny SKOT z tym konkretnie wyposa?eniem produkowano 1 na 200 szt z 4500 szt. ca?ej produkcji , posiadam w zestawie KOR SKOT - zestaw 6ciu skrzy? z narz?dziami specjalistycznymi , ZUE SKOT - zestaw ewakuacyjny ,zapasowe ko?a , zestaw literatury ,anteny , kable i wiele wiele.. inne .... skompletowanie zestawu zaj??o mi prawie 8 lat , jest to egzemplarz dla kolekcjonera . szczegó?y na tel.- ,ten wóz dowódczy r3m w takim stanie i kompletno?ci jest jedynym mi znanym egzemplarzem w Polsce , zainteresowanym prze?l? wi?cej zdj?? . posiadam ponad 1000 zdj?? z renowacji , ma?ych i du?ych remontów , wszystko udokumentowane . prowadz? ksi??k? przegl?dów .
€50,000


Pawe? Staciwa: 0048 604 314795

Other Webverts from this Advertiser:
This MILWEB WEBVERT costs just £28 and is displayed for 2 months. WEBVERTS are open to trade and private advertisers from around the world.
Your own page with up to 12 pictures will make your advert stand out from the crowd. With over 50,000 visits a week, it really pays to advertise on MILWEB.